Tuesday, August 18, 2009

周美芬:魚池票箱若國陣勝出‧“我煮海南雞飯請吃”

星洲日報‧2009.08.17

周美芬(左)拍胸口保證國陣在魚池的票箱勝出的話,她一定會親自烹煮海南雞飯給村民享用。(圖:星洲日報)

(檳城‧大山腳)“如果(國陣)在魚池的票箱勝出,我會回來煮海南雞飯給村民吃,我不會騙你們的,你們相不相信我?”

馬華婦女組主席拿汀巴都卡周美芬不打國陣慣用的“發展牌”,反而向柏瑪當巴西州選區的魚池菜園選民承諾,如果國陣在魚池的票箱勝出,她將親自重返魚池煮海南雞飯給村民享用。

周美芬是海南人,她自稱煮海南雞飯有一手,因此,她才敢向魚池選民面對面許下這個承諾。

周美芬週日(8月16日)下午通過福利局頒發輔助金給魚池42名樂齡村民時,向在場約百名村民許下承諾。她一再強調並不是開玩笑,更說自己在競選運動中,還是第一次以海南雞飯拉票。

她還敘述自己從二年級開始就協助父母看顧飯檔,四年級時因祖母患糖尿病,母親必須照顧祖母長達一週,她只好親自烹煮經濟飯菜的童年故事,提高村民對她廚藝的信心。

7 comments:

Ipoh Lin Cake House said...

Salam 1Malaysia YB Chew,

first of all, would like to take this opportunity to congratulate well known YB for being appointed as one of Deputy Minister although is thru some back doors.

“如果(國陣)在魚池的票箱勝出,我會回來煮海南雞飯給村民吃,我不會騙你們的,你們相不相信我?”

YB, u thought rakyat of Permatang Pasir very miskin and couldn't afford Hainanese Chicken Rice.
Yes maybe they may not have the chances to taste the chicken rice cooked by YB.

u can imagine one such 'responsible' YB can tell the rakyat that after she received a donation but can said that she don't know how to pass the receipts to the person who donate.this is a BIG joke!!
what is the most interesting is YB said that she will sue the person who donated money to her!!this is more than a joke!!
YB still dare to say want to cook for rakyat in PP! KONONNYA.
If BN win the by election, YB can come out with wonderful excuses to the rakyat in PP that she don't know how to buy the ingredients or rice or chicken to cook the Hainanese Chicken Rice to them. She may tell the rakyat she don't know how to bring the Hainanese Chicken Rice to PP or don't know how to contact the rakyat in PP.
R u sincere in helping the rakyat and service the nation??
huh, when u need the rakyat's votes or helping, u will talk all kind of sweeties, BUT when the job is done, u can come out with all kind of excuses!!
Inilah MCA!!

*I feel ashamed to be part of the MCA..

yihang said...

国震的爪牙这么做,这算不算是贿赂??

ZeFang 泽芳 said...

鱼池的人民并非没钱吃海南鸡饭,但他们重视的是煮海南鸡饭的诚意!批评的人没有鱼池人的福气,难怪到三说四,语无伦次!

捐款而唯恐天下不知,其诚意值得怀疑!更可怕的是竟然希望他人知恩图报,不能批评!原来他捐款的用意是希望借此买通他人,希望所有向他筹款的人对他唯唯诺诺,言听计从!即便是他可能K了政府与人民更大笔的钱也只能噤若寒蝉!

Khairuddin Naim said...

Ah moi ZeFang, be sensible a bit la. said rakyat di sana bertuah , ada peluang makan YB Chew punya nasi ayam Hainan, rakyat faham hati Chew. apahal sekarang sudah kalah peti undi sana? sebablah ini YB Chew yang tiada otak, sesuka hati cakap sebarangan. memalukan sahaja. itu post deputy minister pun dapat dari belakang pintu punya. belajar sikit macammana jadi orang, macam mana cakap di public, barulah kamu keluar diri di dalam community cina. kalao tidak, balik lah hainan island. sana kurang orang 38 sekarang

feichaisam said...

MCA and 周美芬 只值一碟海南雞飯!!!MCA 一路好走吧,好自谓之!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZeFang 泽芳 said...

何止一碟海南鸡饭?在短短的年余国阵所得票数已增加了13-14%,显然民联的光环正在褪色!真为您们担心,请多多保重啦!

yihang said...

坦白说,zefang,我真的很佩服马华和你这种自欺欺人的鸵鸟精神,所得票数增加可是你自己说地哦!9月25号的补选又输了,心情还好吧!投票率只有73%,可人家得票率却和308时相差无几,这就是你所谓的民联的光环正在褪色。好了,马华请继续活在梦中吧!我们华社会在下届大选送马华子弹,而且是一人一粒。真不知道到底是谁说马华就代表华社的,有这种窝囊政党代表华社,真是令华人丢脸...难怪马华会沦为华社弃婴